REA.AM - ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ :: ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՒ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ
REA.AM - ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ
REA.AM - ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ
Սեփականության պետական գրանցման եւ միասնական տեղեկանքի տրամադրման վճարների չափերը

Համաձայն «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում կատարված փոփոխության, 2012թ.-ի հունվարի 1-ից անշարժ գույքի (բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի, միջազգային վարկերի եւ դրամաշնորհների, պետբոյւջեի միջոցների հաշվին կառուցված բնակելիների) պետական գրանցման վճարը կազմում է 25 հազար դրամ, իսկ միասնական տեղեկանքի տրամադրման վճարը` 10 հազար դրամ:
Նախագծի մասին  |  Կայքի պայմանները  |  Հայտարարությունների տեղադրումը  |  Գովազդի գները  |  Հետադարձ կապ
"CITY" STUDIO Made in "CityStudio".   © Copyright by REA.AM 2009-2021.
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: