REA.AM - ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ :: ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
REA.AM - ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ
REA.AM - ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ
Անշարժ գույքի պետական գրանցման և վկայականի տրամադրման ժամկետները

Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումը եւ վկայականի տրամադրման ժամկետները
Պետական գրանցումը եւ վկայականի տրամադրումն իրականացվում է դիմումը ներկայացնելու օրվանից սկսած.
1. Բնակելի նշանակության անշարժ գույքի եւ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համար`
3-րդ աշխատանքային օրը
2. Հասարակական եւ (կամ) արտադրական շենքերի, շինությունների, ինչպես նաեւ բնակելի շենքերում` նախագծով նախատեuված ընդհանուր oգտագործման շինություններ (տարածքներ) չհանդիuացող ոչ բնակելի եւ գյուղատնտեսական արտադրական անշարժ գույքի համար`
4-րդ աշխատանքային օրը
3. Շարժական գույքի համար`
2-րդ աշխատանքային օրը

Գրանցումը մերժելու դեպքում հնգօրյա ժամկետում դիմողին տեղյակ է պահվում մերժման պատճառների մասին, օրենքի կամ նորմատիվային ակտի խախման պարտադիր նշումներով, առձեռն հանձնելու կամ փոստով առաքելու միջոցով:
Նախագծի մասին  |  Կայքի պայմանները  |  Հայտարարությունների տեղադրումը  |  Գովազդի գները  |  Հետադարձ կապ
"CITY" STUDIO Made in "CityStudio".   © Copyright by REA.AM 2009-2019.
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: